G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 – Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000

Mã hàng: KCL1C2/ KCL1C3/ KCL1C4

Bảo hành: 24 Tháng

Hãng sản xuất: G.Skill

G.Skill Ripjaws KM780R RGB (KCL1C2 – Blue switches)/ (KCL1C3-Brown switches)/(KCL1C4-Red switches)

3,299,000